Dr. Asri Zainal Abidin : Adat berjuang

21 11 2009

…………………….

Assalamualaikum,

……………………………..

Cabaran dan dugaan dalam kehidupan seseorang itu adalah lumrah yang sudah lali bagi kebanyakan manusia, apatah lagi apabila cabaran yang datang itu berkaitan dengan dakwahnya dalam memperjuangkan kebenaran. kekecaman mahupun dimusuhi dirinya oleh orang-orang yang mempunyia kepentingan adalah sasuatu perkara seakan menjadi tradisi pabila kebenaran yang diperjuangkan itu akan meragut kepentingan seseorang yang lain.

Firman Allah Ta’ala :

” Sesungguhnya kami mengatahui bahawa apa yang mereka katakan tu menyebabkan engkau ( wahai Muhammad ) berdukacita;  ( Maka janganlah engkau berdukacita ) kerana meraka bukanlah mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan demi sesungguhnya, rasul-rasul sebelum kamu juga pernah didustakan, maka mereka sabar diatas perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka, sehingga datanglah pertolongan kami kepada mereka; dan sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah ( janji-janjinya ); dan Demi sesungguhnya, telah datang kepada kamu sebahagian khabar berita rasul-rasul itu. Dan jika perbuatan berpaling mereka ( keingkaran mereka ) itu terasa amat berat kepada kamu; maka sekiranya engkau sanggup mencari satu lubang di bumi ( untuk menembusi dibawahnya ) atau satu tangga untuk naik ke langit, supaya kau dapat bawakan mukjizat kepada mereka ( cubalah lakukan jika engkau sanggup ). Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah dia menghimpunkan mereka atas hidayah petunjuk. ( tetapi Allah tidak menghendakinya ), oleh itu jangan engkau menjadi dari orang-orang yang jahil “. ( Surah Al-An’am : 33 -35 ).

Ayat tersebut menunjukkan betapa senonimnya dakwa dan padanya terdapat penentangan akan dakwahnya. Hal ini bukanlah pertama kali berlaku kapada para pendakwah, bahkan semenjak zaman rasul-rasul dan para anbia’ lagi ianya sudah menjadi asam garam yang perlu ditempuhi dalam menyampaikan kebenaran. Dikecam, dicaci, difitnah, dan didustakan adalah diantara pengorbanan yang bukanlah ia dapat dibayar dengan wang ringgit mahupun dinar emas untuk mengharunginya, akantetapi padanya memerlukan kesabaran yang tinggi dan jiwa yang amat jitu bagi menempuhi pelbagai perkara yang mendatang; maruah dicemari, keluarga disakiti, keimanan diuji, kesabaran diperkosai, fitnah menjadi pakaian diri, pipinya luluh menahan malu pada diri, semuanya hanya untuk perjuangan yang hakiki bukanya dapat dibayar dengan dirham maghribi mahupun dinar emas negara penjaga dua tempat suci, akan tetapi mereka tetap dengan dakwahnya untuk memperjuangkan kitab yang suci, aaitu Al-Quran dan As-Sunnah biarpun bayarannya sangat tinggi.

…………………………………

……………………………………

Bukanlah perkara baru apabila  ” isu penangkapan Dr Asri ” dan ” isu fitnah keatas Dr Asri ” diperkatakan sekarang. Telah ditempuhi ulama-ulama sebelumnya lagi dalam memperjuangkan dakwah meraka sepertimana telah difitnah Imam Ahli Sunnah yang agung iaitu Al-Imam Al-Bukhari ( 194-256 H ) dituduh menganuti fahaman Muktazilah dan sesat, bahkan beliau dikafirkan. Sehinggakan beliau terpaksa meninggalkan negerinya iaitu Naisabur.

Tuduhan yang mengatakan Al-Imam Al-Bukhari beri’tiqad dimana Al-Quran itu makhluk bukanlah hanya mempengaruhi golongan awam, bahkan lebih menyedihkan para ilmuan dan pakar-pakar hadith dizamannya juga turut terpengaruh akan fitnah tersebut termasuklah Abu Zur’ah dan Abu Hatim. Bahkan lebih menghayatkan hati apabila yang melakukan fitnah itu bukannya dari golongan biasa, akan tetapi ianya datang dari seorang ulama’ besar bahkan beliau adalah guru Al-Imam Al-Bukhari sendiri iaitu Muhammad bin Yahya Al-Zuhli.

Dalam memperjuankan dakwah bagi menegakkan kebenaran bukanlah perkara yang mudah, bukan ia hanya ditegakkan dengan perkataan semata-mata, bukan juga hanya denga perbuatakn semata, akan tatapi keperluan kepada dua perkara tersebut adalah amat penting mahal ia juga perlu bertunjangkan dengan ilmu yang tinggi agar setiap yang diperjuangkan itu, mempunyai bukti yang jelas dan bukannya omong-omong kosong.

Sabda Rasulullah s.a.w dalam hadithnya yang sohih dari Mua’wiyah R.a :

” Barang siapa Allah kehendaki dengannya kebakaikan ( pada dirinya ), difaqihkan dalam agama ” ( Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim ).

Juga hadith yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id Al-khudri :

” Tidak mengcukupi sesorang mukmin itu dari kebaikan sehingga menjadikan pengakhirannya ( adalah balasan ) syurga “ ( Hadith riwayat At-Tirmizi : Hadith hassan ).

Para Imam yang agung telahpun melalui perkara tersebut, kebanyakkannya dibuang pada hayat mereka, akantetapi selepas kewafatan, nama-nama mereka ditulis dengan tinta-tinta emas malah dinukilkan dalam sejarah islam, dikitiraf sebagai Imam-Imam besar dan dipanggil dengan penggilan As-Syeikh, Al-Imam, Al-Faqih dan sebagainya. Hal ini disebabkan, bukanlah pangkat ataupun nama yang dikejar untuk manjadi habuan, akan tetapi atas dasar tanggungjawab menyampaikan kebenaran dakwah itulah menjadikan mereka sanggup untuk bermatian dalam perjuangan.

Firman Allah Ta’ala ( Maksudnya ):

” Sesungguhnya Allah Ta’ala telah membeli daripada orang-orang beriman jiwa mereka dan harta bende mereka dengan ( balasan ) bahawa mereka akan beroleh syurga, ( disebabkan ) mereka berjuang dijalan Allah maka ( diantara ) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. ( balasan syurga yang demikian adalah ) sebagai janji yang benar telah ditetapkan oleh Allah dalam taurat, dan injil serta Al-Quran; dan siapakah lagi lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang telah kamu jualkan jual-belinya itu, dan ( ketahuilah bahawa ) jual beli yang ( seperti itu ) adalah kemenangan yang besar “ ( Surah Al-Taubah : 111 ).

Wallahhu Ta’ala A’lam…

” Jika kamu berselisihan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah kepada Allah  (Al-Quran) dan Rasul (As-Sunnah) “

Surah An-Nisaa’ : 59 .

minitramways.wordpress.com

Mohammedia, Morocco.

20 NOVEMBER 2009 ( 13.58 p.m )

As-Syeikh Dr. Farid Al-Ansari rahimahullah dalam kenangan

7 11 2009

2307917-3-free-palestine

farid1

dr farid al ansari

Wallahhu Ta’ala A’lam…

” Jika kamu berselisihan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah kepada Allah  (Al-Quran) dan Rasul (As-Sunnah) “

Surah An-Nisaa’ : 59 .

…………………

minitramways.wordpress.com

Mohammedia, Morocco.

07 NOVEMBER 2009 ( 01.41 a.m )